Quận 11-Gia sư dạy kèm lớp 4 đảm bảo tiến bộ; Quận 11-Gia sư nhận dạy lớp 4 tại tư gia; Quận 11-Gia sư kèm lớp 4 tại tư gia...
Gia sư chuyên ngành giáo dục khối lớp 1-5 đang dạy trường công lập, tâm lý, đứng tuổi dạy kèm các cháu lớp 4, luyện chữ đẹp, Toán, văn, chính tả, tiếng anh, Organ, Piano. Đặc biệt rèn trẻ thích buổi học, đạo đức, dễ hiểu, kèm sát báo bài ở trường, chuẩn bị môn học hôm sau, nhiệt tình nâng đỡ học trò yếu, sợ học, ôn lại căn bản, dạy nâng cao, nhận đến nhà học viên khắp nơi thành phố và các tình lân cận.
Trung Tâm Giảng Dạy Lớp 4 Tại Nhà
Bằng kĩ năng chuyên môn và phương pháp giảng dạy chất lượng thâm niên của àng ngũ gia sư nhiệt tình, trung tâm chác chắn sẽ đêm đến chương trình học lớp 4 đến các bé, tin rằng các cháu hiểu bài nhanh nhất và thích thú ở việc học.
Phương pháp giảng dạy Toán học lớp 4 của gia sư là giúp các cháu học sinh nắm bắt sự hiểu biết đến môn toán thông qua việc luyện tập thành thạo nhiều kỹ năng, khái niệm trong Toán học. Nhờ đó giáo viên sẽ giúp các bé lớp 4 suy nghĩ và lý luận theo phương pháp môn Toán.
Phương pháp giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 4 của giáo viên là nắm chắc cho các cháu có phương pháp học tập tốt về Từ ngữ và Viết Văn.
Nguồn: http://giaovienday.wordpress.com/201...lop-4-tai-nha/