TRƯỜNG ĐH DNU CÁC TIN TỨC TUYỂN SINH NĂM 2014 THÔNG TIN TS LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THÔNG TIN TS ĐẠI HỌC CHÍNH QUY PHƯƠNG ÁN XÉT HỌC BẠ BTVH NGÀNH TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐH DNU - Kế toán doanh nghiệp - TC NH - QT kinh doanh - Công nghệ thông tin - XD cầu đường bộ - Dược sĩ ( chỉ có hệ Cử nhân ) - Quan hệ công chúng - Ngoại Ngữ - CNKT hóa học ( hóa dầu, polyme, tự động hóa, điện hóa, môi trường ) VPTS HÀ NỘI Địa điểm: Số 10 Nguyễn Trường Tộ - Ba Đình – Hà Nội ( Trong khuôn viên Trung Tâm Dạy Nghề Quận Ba Đình ) ĐT : 0462 733 611 – 0463 289 216 Hotline: 094 226 1666 – Thầy Sơn – cán bộ tuyển sinh Website: helienthong.edu.vn