Gia đình tôi cần nhượng lại căn số 02 diện tích 87m2 tại tầng 20 tòa nhà Chung cư Rainbow Linh Đàm
Diện tích : 87m2, Giá gốc rẻ : 17.200.000d/m2 Hiện tôi đã đóng được 70& số tiền _ Giá bán : 17.200.000d + chênh lệch hợp lí. Liên hệ : 043 9431257 / 0914 385835