UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã ban hành kế hoạch phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc sản Thừa Thiên-Huế giai đoạn 2014 - 2015.


Cụ thể, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ đăng ký bảo hộ ra nước ngoài đối với sản phẩm đặc sản bún bò Huế và mè xửng Huế.Bún bò - món ngon nổi tiếng của xứ Huế - Ảnh: Du Miên


Ngoài ra, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm bún bò, cơm vua (cơm cung đình Huế); tổ chức quản lý, khai thác và phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm: nón lá Huế, tôm chua, dầu tràm Lộc Thủy (H.Phú Lộc) và sản phẩm đúc đồng của làng nghề đúc đồng TP.Huế.


Bùi Ngọc Long


nguồn: ẩm thực