Công ty Cổ phần Tư vấn BĐS Kmass Việt Nam cung cấp dịch vụ tìm kiếm BĐS công nghiệp và thương mại tại Hà Nội và một số tỉnh miền bắc Việt Nam. Các loại BĐS như văn phòng cho thuê, cho thuê kho, cho thuê xưởng, bán đất công nghiệp, cho thuê đất trống, cho thuê đất công nghiệp, biệt thự cho thuê, căn hộ cho thuê, trung tâm đào tạo và các loại BĐS khác cho thuê / bán.
Thông tin cơ bản về kho cho thuê của Kmass:
1. Khu vực quận Hai Bà Trưng
- Diện tích: 200 m2 – 1300 m2
- Giá thuê: 100.000 vnd/m2/tháng – 120.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 10 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên.
- Giá thuê: 75.000 vnd/m2/tháng – 90.000 vnd/m2/tháng => Kho không qui chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
2. Khu vực quận Hoàng Mai
- Diện tích: 500 m2 – 3000 m2
- Giá thuê: 70.000 vnd/m2/tháng – 75.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 10 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên.
- Giá thuê: 50.000 vnd /m2/tháng – 60.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
3. Khu vực quận Thanh Trì
- Diện tích: 500 m2 – 10000 m2
- Giá thuê: 50.000 vnd/m2/tháng – 65.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 10 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên.
- Giá thuê: 40.000 vnd/m2/tháng – 45.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
4. Khu vực quận Nam Từ Liêm
- Diện tích: 500 m2 – 2000 m2
- Giá thuê: 75.000 vnd/m2/tháng – 80.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 11 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên.
- Giá thuê: 55.000 vnd/m2/tháng – 60.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
5. Khu vực quận Bắc Từ Liêm
- Diện tích: 500 m2 – 2000 m2
- Giá thuê: 50.000 vnd/m2/tháng – 65.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 10 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên.
- Giá thuê: 45.000 vnd/m2/tháng – 50.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
6. Khu vực quận Thanh Xuân
- Diện tích: 200 m2 – 1000 m2
- Giá thuê: 95.000 vnd/m2/tháng – 100.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 10 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên. (Rất hạn chế có mặt bằng)
- Giá thuê: 85.000 vnd/m2/tháng – 90.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
7. Khu vực quận Cầu Giấy
- Diện tích: 300 m2 – 2000 m2
- Giá thuê: 100.000 vnd/m2/tháng – 120.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 10 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên. (Rất hạn chế có mặt bằng)
- Giá thuê: 70.000 vnd/m2/tháng – 80.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
8. Khu vực quận Tây Hồ
- Diện tích: 250 m2 – 600 m2
- Giá thuê: 90.000 vnd/m2/tháng – 100.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 10 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên. (Rất hạn chế có mặt bằng)
- Giá thuê: 65.000 vnd/m2/tháng – 75.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
9. Khu vực quận Hà Đông
- Diện tích: 500 m2 – 10000 m2
- Giá thuê: 35.000 vnd/m2/tháng – 60.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 10 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên. Càng gần trung tâm giá thuê càng cao.
- Giá thuê: 28.000 vnd/m2/tháng – 35.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
10. Khu vực huyện Hoài Đức
- Diện tích: 500 m2 – 3000 m2
- Giá thuê: 50.000 vnd/m2/tháng – 55.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 10 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên.
- Giá thuê: 40.000 vnd/m2/tháng – 45.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
11. Khu vực huyện Đan Phương
- Diện tích: 500 m2 – 3000 m2
- Giá thuê: 33.000 vnd/m2/tháng – 40.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 10 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên.
- Giá thuê: 22.000 vnd/m2/tháng – 28.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn. Thuê diện tích bé cũng khó thực hiện
12. Khu vực huyện Thach Thất
- Diện tích: 500 m2 – 10000 m2
- Giá thuê: 33.000 vnd/m2/tháng – 40.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 10 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên.
- Giá thuê: 27.000 vnd/m2/tháng – 30.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
13. Khu vực huyện Thường Tín
- Diện tích: 500 m2 – 10000 m2
- Giá thuê: 40.000 vnd/m2/tháng – 55.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 10 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên.
- Giá thuê: 33.000 vnd/m2/tháng – 40.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
14. Khu vực quận Long Biên
- Diện tích: 150 m2 – 3000 m2
- Giá thuê: 75.000 vnd/m2/tháng – 90.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 10 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên.
- Giá thuê: 40.000 vnd/m2/tháng – 45.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
15. Khu vực huyện Gia Lâm
- Diện tích: 500 m2 – 2000 m2
- Giá thuê: 35.000 vnd/m2/tháng – 45.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 10 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên.
- Giá thuê: 30.000 vnd/m2/tháng – 35.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
16. Khu vực huyện Đông Anh
- Diện tích: 500 m2 – 6000 m2
- Giá thuê: 40.000 vnd/m2/tháng – 50.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 10 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên.
- Giá thuê: 35.000 vnd/m2/tháng – 40.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
17. Khu vực huyện Mê Linh
- Diện tích: 500 m2 – 10000 m2
- Giá thuê: 45.000 vnd/m2/tháng – 55.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 11 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên.
- Giá thuê: 35.000 vnd/m2/tháng – 40.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
18. Khu vực huyện Sóc Sơn
- Diện tích: 500 m2 – 3000 m2
- Giá thuê: 45.000 vnd/m2/tháng – 55.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 11 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên.
- Giá thuê: 35.000 vnd/m2/tháng – 45.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
19. Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Diện tích: 1000 m2 – 10000 m2
- Giá thuê: 30.000 vnd/m2/tháng – 38.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 11 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên.
- Giá thuê: 27.000 vnd/m2/tháng – 30.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
20. Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
- Diện tích: 1500 m2 – 5000 m2
- Giá thuê: 35.000 vnd/m2/tháng – 45.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 11 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên.
- Giá thuê: 28.000 vnd/m2/tháng – 33.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
21. Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
- Diện tích: 1000 m2 – 5000 m2
- Giá thuê: 40.000 vnd/m2/tháng – 50.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 11 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên. Càng gần QL 2 và sân bay Nội Bài, thì giá cao hơn.
- Giá thuê: 28.000 vnd/m2/tháng – 35.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
22. Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- Diện tích: 1000 m2 – 30000 m2
- Giá thuê: 45.000 vnd/m2/tháng – 60.000 vnd/m2/tháng => Kho quy chuẩn, kho cao trung bình 11 mét, xe công 40 feet vào được và hợp đồng ổn định 3 năm trở lên. Càng gần Hà Nội giá thuê càng cao
- Giá thuê: 30.000 vnd/m2/tháng – 40.000 vnd/m2/tháng => Kho không quy chuẩn, cao trung bình 7 mét, xe tải dưới 10 tấn vào được, thời hạn hợp đồng ngắn.
Để biết thêm thông tin, xin Quí khách liên hệ:
1. Nguyễn Đình Khiêm (Mr.)
0944 725 310
khiem@batdongsankmass.com
2. Trịnh Thị Vân (Ms.)
0944 716 795
van@batdongsankmass.com
084 4 6 273 3819
2/1 ngõ Khâm Đức, phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản Kmass Việt Nam
http://kmassproperty.com
http://www.batdongsankmass.com


Tags: cho thuê kho cho thuê kho xưởng Bán đất công nghiệp cho thuê xưởng cho thuê đất công nghiệp cho thuê văn phòng cho thuê biệt thự
Các tin khác

Bán đất công nghiệp (31/07/2014) Cho thuê văn phòng (16/06/2014) Cho thuê đất công nghiệp (28/03/2014) Cho thuê xưởng công nghiệp (28/03/2014) Cho thuê kho Hà Nội (28/03/2014) Tiện ích thương mại (28/03/2014) Cho thuê căn hộ (28/03/2014) Cho thuê biệt thự (28/03/2014) Cho thuê đất công nghiệp (28/03/2014) Văn phòng cho thuê tại Hà Nội, VN (28/03/2014) Cho thuê văn phòng 4 đô la - 25 đô la, Hà Nội (28/03/2014) Cho thuê kho (28/03/2014) Cho thuê xưởng quận Hà Đông, Hà Nội (28/03/2014) Cho thuê xưởng huyện Hoài Đức, Hà Nội (28/03/2014) Cho thuê xưởng huyện Gia Lâm, Hà Nội (28/03/2014) Cho thuê xưởng huyện Đông Anh, Hà Nội (28/03/2014) Cho thuê xưởng tại Quang Minh, Hà Nội (28/03/2014) Cho thuê xưởng quận Hoàng Mai, Hà Nội (28/03/2014) Nhượng đất công nghiệp tại Hà Đông, Hà Nội (28/03/2014) Nhượng đất công nghiệp tại Quang Minh, Hà Nội (28/03/2014) Nhượng đất công nghiệp tại Hoài Đức, Hà Nội (28/03/2014) Nhượng đất công nghiệp tại Hoàng Mai, Hà Nội (28/03/2014) Nhượng đất công nghiệp tại Gia Lâm, Hà Nội (28/03/2014) Nhượng đất công nghiệp tại Bắc Ninh (28/03/2014) Nhượng đất công nghiệp tại Hòa Bình (28/03/2014) Nhượng đất công nghiệp tại Hà Nam (28/03/2014) Nhượng đất công nghiệp tại Vĩnh Phúc (28/03/2014) Nhượng đất công nghiệp tại Hưng Yên (28/03/2014) Cho thuê mặt bằng thương mại quận Cầu Giấy, Hà Nội (28/03/2014) Cho thuê mặt bằng thương mại quận Ba Đình, Hà Nội (28/03/2014) 1 2 3 4 5 6 7 8 Next