I. CÁC NGÀNH LIÊN THÔNG LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ 2014:

1. Kế toán

2. Tài chính – Ngân hàng

3. Công nghệ thông tin

4. Quản trị kinh doanh

5. Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

6. Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ 2014:

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi liên thông lên trình độ cao đẳng hoặc đại học

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng CHƯA ĐỦ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi liên thông lên trình độ cao đẳng hoặc đại học
III. ĐIỀU KIỆN DỰ THI: LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

Điều kiện dự thi: Áp dụng thông tư 55/1012/TT-BGDĐT

1.Liên thông từ Trung cấp lên Đại học

2.Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

3.Liên thông từ Trung Cấp Nghề lên Đại học

4.Liên thông từ Cao đẳng nghề lên Đại học

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:

1. Phiếu tuyển sinh: Sinh viên phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin trong phiếu, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, xác nhận của nơi cư trú.

2. Bằng tốt nghiệp (photo) và bảng điểm (photo).

3. Ảnh 4 x 6 cm (3 ảnh, ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở phía sau mỗi ảnh).

Lưu ý:Chúng tôi liên tục mở lớp liên thông chính quy

Mọi thông tin chi tiết trao đổi, xin liên hệ:

Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội

Tầng 4, Toà nhà N3, Mai Dịch, Hà Nội

Thầy Tiến

Sđt: 094.228.1373 or 0169.202.8922 Mail:tuyensinh922@gmail.com

Website:http://bkhanoi.edu.vn