Ngày 19/7/2014 Công ty CP Đầu tư Thương Mại và Phát triển Công nghệ FSI đã tổ chức buổi lễ “Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014” tại Tòa nhà Centgroup- 137 Nguyễn Ngọc Vũ. Tham dự lễ Sơ kết gồm có Ban lãnh đạo Công ty FSI và toàn thể nhân viên FSI.

Toàn cảnh buổi lễ sơ kết động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014

Mở đầu buổi lễ, Chị Phạm Lan Hương – Trưởng phòng HCNS FSI phát biểu khai mạc buổi lễ sơ kết và trình bày các hoạt động các phòng ban đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, những ưu nhược điểm cần phát huy và khắc phục. Đánh giá chung tỷ lệ hoàn thành công việc của các phòng ban lớn, đáp ứng được các yêu cầu công việc của từng phòng ban cụ thể.Mở đầu buổi lễ sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014

Tại buổi lễ sơ kết Anh Nguyễn Hùng Sơn – Giám đốc điều hành đã trình bày chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 6 tháng đầu năm. Ghi nhận sự cố gắng của các phòng ban trong quá trình làm việc và tuyên dương phòng Dự án 2, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra.Anh Nguyễn Hùng Sơn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014

Tiếp đó, Anh Cao Hoàng Anh – Phó giám đốc kinh doanh đã trình bày mục tiêu và kế hoạch kinh doanh cho 6 tháng cuối năm.Anh Cao Hoàng Anh trình bày định hướng kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014

Một trong các hoạt động được quan tâm tại FSI là hoạt động công đoàn. Anh Nguyễn Duy Lai – Phó Giám Đốc đã phát biểu định hướng công tác công đoàn, văn hóa doanh nghiệp 6 tháng cuối năm 2014. Nêu rõ, Tập thể Công ty FSI sẽ tiếp tục duy trì “ Văn hóa thể thao” và đẩy mạnh các hoạt động công đoàn dành cho chị em phụ nữ.Anh Nguyễn Duy Lai định hướng công tác công đoàn, văn hóa doanh nghiệp 6 tháng cuối năm 2014

Tiếp đó Anh Nguyễn Khoa Bảo – Chủ tịch Hội Đồng Quản trị FSI đã chia sẻ những kinh nghiệm, bài học trong công việc cũng như đời sống cùng toàn thể anh, chị, em công nhân viên trong công ty.Anh Nguyễn Khoa Bảo chia sẻ những kinh nghiệm, bài học trong công việc cũng như đời sống

Kết thúc buổi lễ, Công ty đã tuyên dương khen thưởng anh Đoàn Huy Thuận – Trưởng phòng Dự án 2 và anh Nguyễn Đức Hiếu – Nhân viên phòng Tư vấn triển khai vì đã có những cống hiến và nỗ lực xuất sắc để hoàn thành công việc được giao.Tuyên dương nhân viên xuất sắc