BÁN CHUNG CƯ RAINBOW LINH ĐÀM
Tầng 2 căn số 15 : 90.5m2   _Giá  Gốc : 17.2trieu/m2  + chênh 270
Tầng 5 căn số 15 : 90.5m2      _ Giá Gốc 17.407trieu/m2 + chênh 480
Tầng 5 căn số 07 : 91.8m2    _ Giá Gốc : 17.3tr/m2 + chênh 370
Tầng 10 căn số 09 : 90.5m2 _ Giá Gốc : 17.922trieu/m2 + chênh 350
Tầng 12 căn số 03 : 89m2    _ Giá Gốc : 18.096trieu/m2 + chênh 450
Tầng 12 căn sô 07 : 91.8m2_ Giá Gốc : 17.819trieu/m2 + chênh 300
Tầng 15 căn số 03 : 89m2 _ Giá Gốc : 17.776trieu/m2 + chênh 450
Tầng 21căn số 04 : 90.7m2 _ Giá Gốc : 17.407trieu/m2 + chênh 500
LH: 090 595 6336 / 0915 15 4151