Vietnamairlines khuyến mại 5 NGÀY VÀNG THÁNG 7 giá 19USD

Hiện nay, có nhiều hãng hãng không khai thác đường bay từ Vietnam đến các nước trên thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách du lịch. Tuy nhiên, việc lựa chọn vé máy bay của đại lý nào là uy tín thì bạn cần xem xét một cách cẩn thận. Trong số rất nhiều sự lựa chọn, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng đại lý vé máy bay THV – đại lý chính thức của nhiều hãng hàng không trong nước và quốc tế, là đại lý vé máy bay giá rẻ duy nhất bán vé khuyến mại .

Tin vui cho cả nhà đây!!! Có ai muốn đi du lịch Đông Nam Á, Châu Âu, Châu Á...........với giá vé vô cùng ưu đãi 5 NGÀY VÀNG THÁNG 7
không? Với mức giá vô cùng rẻ chỉ từ 19USD++

Chương trình Chỉ mua trong 5 ngày từ 21/7/2014 tới 25/7/2014!Từ
Đến
Giá vé khứ hồi
Giai đoạn bay
Loại vé
Chiều đi
Chiều về
Kuala Lumpur Hà Nội
18 MYR
18/08-28/08
03/09-30/11
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
Kuala Lumpur TP. Hồ Chí Minh
58 MYR
18/08-28/08
03/09-30/11
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
Singapore Hà Nội
80 SGD
18/08-28/08
03/09-30/11
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
Singapore TP. Hồ Chí Minh
20 SGD
18/08-28/08
03/09-30/11
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
Bangkok Hà Nội
800 THB
18/08-28/08
03/09-31/12
18/08-28/08
03/09-31/12
Siêu tiết kiệm
Bangkok TP. Hồ Chí Minh
800 THB
18/08-28/08 18/08-28/08
Siêu tiết kiệm
Jakarta TP.Hồ Chí Minh
129 USD
31/07-31/12 05/08-31/12
Siêu tiết kiệm
Vientiane Hà Nội
100 USD
21/07-31/12 21/07-31/12
Siêu tiết kiệm
Vientiane TP.Hồ Chí Minh 21/07-31/12 21/07-31/12
Siêu tiết kiệm
Siem Reap Hà Nội
60 USD
21/07-31/12 21/07-31/12
Siêu tiết kiệm
Siem Reap TP.Hồ Chí Minh
60 USD
21/07-31/12 21/07-31/12
Siêu tiết kiệm
Siem Reap Đà Nẵng
59 USD
21/07-31/12 21/07-31/12
Siêu tiết kiệm
Phnom Penh Hà Nội
60 USD
21/07-31/12 21/07-31/12
Siêu tiết kiệm
Phnom Penh TP.Hồ Chí Minh
60 USD
21/07-31/12 21/07-31/12
Siêu tiết kiệm
Tokyo Hà Nội
15.000 JPY
24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
Osaka Hà Nội
15.000 JPY
24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
Nagoya Hà Nội
15.000 JPY
24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
Fukuoka Hà Nội
15.000 JPY
24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
Seoul Hà Nội
465.700* KRW
14/09-14/12 14/09-14/12
Siêu tiết kiệm
Seoul TP.Hồ Chí Minh
465.700* KRW
14/09-14/12 14/09-14/12
Siêu tiết kiệm
Seoul Đà Nẵng
465.700* KRW
14/09-14/12 14/09-14/12
Siêu tiết kiệm
Busan Hà Nội
500.700* KRW
14/09-14/12 14/09-14/12
Siêu tiết kiệm
Hồng Kông Hà Nội
690 HKD
16/08-31/12 16/08-31/12
Siêu tiết kiệm
Hồng Kông TP.Hồ Chí Minh
690 HKD
16/08-31/12 16/08-31/12
Siêu tiết kiệm
Taipei Hà Nội
6.260 TWD
21/07-31/12 21/07-31/12
Siêu tiết kiệm
Taipei TP.Hồ Chí Minh
6.260 TWD
21/07-31/12 21/07-31/12
Siêu tiết kiệm
Kaohsiung Hà Nội
6.260 TWD
21/07-31/12 21/07-31/12
Siêu tiết kiệm
Kaohsiung TP.Hồ Chí Minh
6.260 TWD
21/07-31/12 21/07-31/12
Siêu tiết kiệm
Moscow Hà Nội
250 EUR
11/08-30/09 08/09-15/10
Siêu tiết kiệm
Moscow TP.Hồ Chí Minh
250 EUR
11/08-30/09 08/09-15/10
Siêu tiết kiệm
Paris Hà Nội
259 EUR
21/07-02/10
24/11-09/12
21/07-17/08
07/09-24/10
07/12-17/12
Siêu tiết kiệm
Paris TP.Hồ Chí Minh
259 EUR
21/07-02/10
24/11-09/12
21/07-17/08
07/09-24/10
07/12-17/12
Siêu tiết kiệm
London Hà Nội
149 GBP
13/08-17/12 11/09-31/12
Siêu tiết kiệm
London TP.Hồ Chí Minh
149 GBP
13/08-17/12 11/09-31/12
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Bangkok
19 USD
21/07-31/12 21/07-31/12
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Kuala Lumpur
49 USD
18/08-28/08
03/09-30/11
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Singapore
49 USD
18/08-28/08
03/09-30/11
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Yangon
39 USD
21/07-27/08
05/09-31/12
21/07-27/08
05/09-31/12
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Hồng Kông
99 USD
16/08-31/12 16/08-31/12
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Taipei
159 USD
31/08-31/12 31/08-31/12
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Kaohsiung
159 USD
31/08-31/12 31/08-31/12
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Seoul
349 USD
14/09-14/12 14/09-14/12
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Busan
349 USD
14/09-14/12 14/09-14/12
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Tokyo
349 USD
21/07-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
21/07-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Osaka
349 USD
21/07-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
21/07-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Fukoka
349 USD
21/07-14/08
20/08-31/12
21/07-07/08
16/08-31/12
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Nagoya
349 USD
21/07-14/08
20/08-31/12
21/07-07/08
16/08-31/12
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Moscow
299 USD
21/07-16/07
08/09-15/10
11/08-30/09
Siêu tiết kiệm
Hà Nội London
299 USD
21/07-27/07
11/09-31/12
13/08-17/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Bangkok
19 USD
21/07-31/12 21/07-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur
29 USD
18/08-28/08
03/09-30/11
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Singapore
29 USD
18/08-28/08
03/09-30/11
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Yangon
99 USD
21/07-27/08
05/09-31/10
21/07-27/08
05/09-31/10
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Hồng Kông
49 USD
16/08-31/12 16/08-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Taipei
159 USD
31/08-31/12 31/08-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Kaohsiung
159 USD
31/08-31/12 31/08-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Jakarta
29 USD
21/07-26/07
05/08-24/12
01/08-19/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Tokyo
349 USD
21/07-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
21/07-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Osaka
349 USD
21/07-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
21/07-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Fukoka
349 USD
21/07-14/08
20/08-31/12
21/07-07/08
16/08-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Nagoya
349 USD
21/07-14/08
20/08-31/12
21/07-07/08
16/08-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Moscow
299 USD
08/09-15/10 11/08-30/09
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh London
299 USD
21/07-27/07
11/09-31/12
13/08-17/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Seoul
349 USD
14/09-14/12 14/09-14/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Busan
349 USD
14/09-14/12 14/09-14/12
Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng Seoul
349 USD
14/09-14/12 14/09-14/12
Siêu tiết kiệm


Lưu ý:
- Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
- Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
- Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

Vé xuất tại thị trường Việt Nam Chỉ mua trong 5 ngày từ 23/6/2014 tới 27/6/2014

Thông tin đặt mua vé máy bay giá rẻ trực tuyến tại Vegiareonline.com.vn

Quý khách cần tìm hiểu thông tin vé máy bay đi trong nước và quốc tế xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và trực tiếp phục vụ Quý khách !

Mọi thông tin xin liên hệ với Phòng Vé máy bay với cácChương trình Khuyến mại Vé máy baycủa chúng tôi >> Các săn Ve may bay gia re Hiệu quả nhất trong Tháng >> Cách mua vé máy bay tết 2015 giá rẻ

Mọi thông tin xin liên hệ với Đại lý vé máy bay giá rẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DU LỊCH T.H.V

PHÒNG VÉ HÀNG KHÔNG - VEGIAREONLINE

Địa chỉ: E10 Ngõ 132 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (043) 869 2537 - 0914 09 9696 - Fax: (043) 869 2533

Email : vemaybaygiare.thv@gmail.com


VEGIAREONLINE HẢI PHÒNG

95Đ Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Hotline 24/7 : 0906 244 987 - 0918 33 2229