Game duoi hinh bat chu moi nhat cho điện thoại Java – Android – iphone – ipad này người chơi được trải nghiệm dần với nhiều Level khác nhau, bắt đầu từ Level 1 để làm quen và nắm bắt luật chơi của game.

Và dưới đây là đáp án của game (mình chỉ pot 200 câu đáp án thôi nhé, còn lại mọi người tự tìm hiểu)
Đáp án câu 1. BÁO CÁO

Đáp án câu 2. BA HOA

Đáp án câu 3. CUNG CẦU

Đáp án câu 4. CA DAO

Đáp án câu 5. CÂN BẰNG

Đáp án câu 6. MẬT MÃ

Đáp án câu 7. NEO ĐƠN

Đáp án câu 8. KHẨU CUNG

Đáp án câu 9. GIẤY BẠC

Đáp án câu 10. HOA HẬU

Đáp án câu 11. HÀNH LANG

Đáp án câu 12. THẢM THIẾT

Đáp án câu 13. Ô BA MA

Đáp án câu 14. BÓNG BẢY

Đáp án câu 15. NHẬT BÁO

Đáp án câu 16. DẦU CÁ

Đáp án câu 17. TAY TRẮNG

Đáp án câu 18. XÀ KÉP

Đáp án câu 19. KIẾN THIẾT

Đáp án câu 20. MỸ NHÂN NGƯ

Đáp án câu 21. CHÂN THÀNH

Đáp án câu 22. GẠCH HOA

Đáp án câu 23. HỌC ĐƯỜNG

Đáp án câu 24. XE TĂNG

Đáp án câu 25. CẦU MÂY

Đáp án câu 26. GẤU NGỰA

Đáp án câu 27. TÌNH TRƯỜNG

Đáp án câu 28. HỨNG THÚ

Đáp án câu 29. BAO HÀM

Đáp án câu 30. KINH ĐỘ

Đáp án câu 31. ĐẦU GẤU

Đáp án câu 32. CÁ NGỰA

Đáp án câu 33. MỸ TÂM

Đáp án câu 34. BÀI BẠC

Đáp án câu 35. BAO LA

Đáp án câu 36. HỎI CUNG

Đáp án câu 37. NỘI GIÁN

Đáp án câu 38. ĐẦU THÚ

Đáp án câu 39. LANG THANG

Đáp án câu 40. CÔNG TRÁI

Đáp án câu 41. CHỈ ĐIỂM

Đáp án câu 42. TRANH THỦ

Đáp án câu 43. BAO PHỦ

Đáp án câu 44. ÁP ĐẢO

Đáp án câu 45. NÉM ĐÁ GIẤU TAY

Đáp án câu 46. BỈ Ổi

Đáp án câu 47. CỔ LOA

Đáp án câu 48. BẠC TÌNH

Đáp án câu 49. CHÂN TƯỚNG

Đáp án câu 50. ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ

Đáp án câu 51. KIẾM CHUYỆN

Đáp án câu 52. HỒNG TÂM

Đáp án câu 53. NGÃ NGŨ

Đáp án câu 54. BAO QUÁT

Đáp án câu 55. TRÁI CÂY

Đáp án câu 56. THAN KHÓC

Đáp án câu 57. BÀ XÃ

Đáp án câu 58. XÍCH LÔ

Đáp án câu 59. NHẠC CỤ

Đáp án câu 60. HÀI LÒNG

Đáp án câu 61. NỘI THẤT

Đáp án câu 62. CAN GIÁN

Đáp án câu 63. NGỰA Ô

Đáp án câu 64. TAI HoẠ

Đáp án câu 65. BÁO THỨC

Đáp án câu 66. XE HOA

Đáp án câu 67. BA ĐẦU SÁU TAY

Đáp án câu 68. BA TRỢN

Đáp án câu 69. XƯƠNG RỒNG

Đáp án câu 70. BÌNH HOA DI ĐỘNG

Đáp án câu 71. CƠ BẮP

Đáp án câu 72. BÓNG ĐÁ

Đáp án câu 73. BÚT KÝ

Đáp án câu 74. CÔNG BỐ

Đáp án câu 75. HÀNH HẠ

Đáp án câu 76. KINH LƯỢC

Đáp án câu 77. NHÀ HÁT

Đáp án câu 78. THÔNG TẤN

Đáp án câu 79. BÀ MỐI

Đáp án câu 80. BA ĐỘNG

Đáp án câu 81. ÁO MƯA

Đáp án câu 82. THỜ Ơ

Đáp án câu 83. XEM TƯỚNG

Đáp án câu 84. TRÂU MỘNG

Đáp án câu 85. CÔNG GIÁO

Đáp án câu 86. MŨI NHỌN

Đáp án câu 87. BAO TAY

Đáp án câu 88. ÁI MỘ

Đáp án câu 89. NHÂN ĐỨC

Đáp án câu 90. ĐÊ TIỆN

Đáp án câu 91. LỤC LẠC

Đáp án câu 92. TÍCH PHÂN

Đáp án câu 93. KÍCH THÍCH

Đáp án câu 94. ĐẠI TƯỚNG

Đáp án câu 95. BAO TỬ

Đáp án câu 96. KHỔ TÂM

Đáp án câu 97. BA CHÌM BẢY NỔI

Đáp án câu 98. ANH HÀO

Đáp án câu 99. RỬA TIỀN

Đáp án câu 100. MA CÀ RỒNG
-- ĐỂ CHƠI GAME BẮT CHỮ PHIÊN BẢN MỚI NHẤT MỌI NGƯỜI TẢI Ở ĐÂY NHÉ : tai game duoi hinh bat chu moi nhat
Đáp án câu 101. BÁO MỘNG

Đáp án câu 102. MÃ HOÁ

Đáp án câu 103. TĂNG CA

Đáp án câu 104. HÒM CÔNG ĐỨC

Đáp án câu 105. BIỂN HIỆU

Đáp án câu 106. BÁN ĐẢO

Đáp án câu 107. BI HÀI

Đáp án câu 108. BI QUAN

Đáp án câu 109. MẠNG DI ĐỘNG

Đáp án câu 110. BA CHÂN BỐN CẲNG

Đáp án câu 111. TẤN CÔNG

Đáp án câu 112. NHÂN TỪ

Đáp án câu 113. KHOAN HỒNG

Đáp án câu 114. QUY CỦ

Đáp án câu 115. DÀI LƯNG TỐN VẢI

Đáp án câu 116. MÔI TRƯỜNG

Đáp án câu 117. THẢM HoẠ

Đáp án câu 118. CAO KIẾN

Đáp án câu 119. TÁO MÈO

Đáp án câu 120. KÉO CƯA LỪA XẺ

Đáp án câu 121. ÂU YẾM

Đáp án câu 122. BI KỊCH

Đáp án câu 123. BA LÔ

Đáp án câu 124. XÀ LAN

Đáp án câu 125. CỬU TỬ NHẤT SINH

Đáp án câu 126. MA TUÝ

Đáp án câu 127. HÌNH BÌNH HÀNH

Đáp án câu 128. KÍCH ĐỘNG

Đáp án câu 129. BA PHẢI

Đáp án câu 130. BÌNH CHÂN NHƯ VẠI

Đáp án câu 131. MẬT KHẨU

Đáp án câu 132. THÍCH THÚ

Đáp án câu 133. YÊN BÌNH

Đáp án câu 134. NẶNG LÒNG

Đáp án câu 135. NHÃN HIỆU

Đáp án câu 136. NHẪN TÂM

Đáp án câu 137. KINH HOÀNG

Đáp án câu 138. HAM HAU

Đáp án câu 139. DAO SAU

Đáp án câu 140. CÂN ĐẨU VÂN

Đáp án câu 141. XẤU HỔ

Đáp án câu 142. CƠ HỘI

Đáp án câu 143. YÊU SÁCH

Đáp án câu 144. TUNG TĂNG

Đáp án câu 145. VƯỜN BÁCH THÚ

Đáp án câu 146. BĂT CÁ HAI TAY

Đáp án câu 147. TIỀN ĐẠO

Đáp án câu 148. NHÀ GIÁO

Đáp án câu 149. THƯỢNG ĐỈNH

Đáp án câu 150. MA NƠ CANH

Đáp án câu 151. HOẠ MI

Đáp án câu 152. ĐÁNH LỪA

Đáp án câu 153. LIÊN THỦ

Đáp án câu 154. THÂN THƯƠNG

Đáp án câu 155. TRANH CƯỚP

Đáp án câu 156. BĂT BÍ

Đáp án câu 157. YẾU Ớt

Đáp án câu 158. ĐÌNH CÔNG

Đáp án câu 159. BÁNH TRÁI

Đáp án câu 160. NÚT THẮT CỔ CHAI

Đáp án câu 161. HOÀNG THẤT

Đáp án câu 162. XÀ PHÒNG

Đáp án câu 163. CẤM KỴ

Đáp án câu 164. ĐẬP HỘP

Đáp án câu 165. VĨ TUYẾN

Đáp án câu 166. NHỊ CA

Đáp án câu 167. NHÀ Ống

Đáp án câu 168. CHỈ SỐ

Đáp án câu 169. BÁNH QUY

Đáp án câu 170. BA MIỆNG MỘT LỜI

Đáp án câu 171. ĂN MÀY

Đáp án câu 172. SỐ TRỜI

Đáp án câu 173. BÀO NGƯ

Đáp án câu 174. GiẢ CẦY

Đáp án câu 175. THƯ GIÃN

Đáp án câu 176. HỘI ĐỒNG

Đáp án câu 177. GIẢI MÃ

Đáp án câu 178. TRIỆU KIẾN

Đáp án câu 179. THIÊN NGA

Đáp án câu 180. BÓ CHÂN BÓ TAY

Đáp án câu 181. XE ĐIẾU

Đáp án câu 182. MA MÃNH

Đáp án câu 183. Ô MAI

Đáp án câu 184. THẠCH CAO

Đáp án câu 185. TUẦN TRĂNG MẬT

Đáp án câu 186. TRÁI CẤM

Đáp án câu 187. ĐƠN ĐỘC

Đáp án câu 188. MA SÁT

Đáp án câu 189. TÁO TÀU

Đáp án câu 190. NHÀ PHÂN LÔ

Đáp án câu 191. TẾ BÀO

Đáp án câu 192. ĐỒNG CẢM

Đáp án câu 193. CÒ CƯA

Đáp án câu 194. KỲ QUÁI

Đáp án câu 195. ĐAO TO BÚA LỚN

Đáp án câu 196. NAM CHÂM

Đáp án câu 197. TÍNH SỔ

Đáp án câu 198. THÚ THẬT

Đáp án câu 199. TIỂU THƯƠNG

Đáp án câu 200. ĐƯỜNG XÍCH ĐẠO

Và mình sẽ cập nhật full đáp án của game ở đây nhé : dap an trong game duoi hinh bat chu