Đối với một số game online hiện tại, khi mất đồ thì xem như bạn đã mất trắng vật phẩm đó. Cơ hội để lấy lại món đồ đã mất hầu như chỉ có 0,0001% nhưng với Võ Lâm 3 nếu mất đồ thì bạn vẫn có thể lấy lại nhờ tính năng khôi phục vật phẩm.

Các bước hướng dẫn khôi phục như sau:

Bước 1: chọn biểu tượng giúp đỡ, phản hồi ở góc phải màn hình trò chơi (khu vực bản đồ)

Bước 2: chọn vào mục khôi phục vật phẩm, xoá nhầm trang bị (lưu ý sẽ có quy tắc khôi phục đối với vật phẩm tiêu hao và vật phẩm trang bị)

Bước 3: chọn danh sách vật phẩm mà bạn cần khôi phục

Tuy vậy vẫn có một số lưu ý đối với việc khôi phục:

  • Tối đa khôi phục 16 vật phẩm/lần.
  • Trong 1 quý (3 tháng) sẽ có 30 vật phẩm được khôi phục miễn phí, từ vật phẩm thứ 31 trở đi sẽ tính phí 100 thông bảo/vật phẩm.
  • Các vật phẩm được hồi phục là các trang bị xanh lam, tím và cam. Không bao gồm các loại đá ngũ hành, đá ngũ sắc hay nguyên liệu.
  • Vật phẩm trong bảng chờ hồi phục có thời hạn 30 ngày, nếu sau 30 ngày không hồi phục vật phẩm sẽ biến mất.
  • Khi liên thông máy chủ các vật phẩm chưa đến hạn 30 ngày cũng sẽ biến mất.
  • Trong các hoạt động liên server như chiến trường, danh kiếm... không thể sử dụng chức năng.
  • Nhận lại các vật phẩm được khôi phục tại NPC Tín Sứ.