Bao Gồm: Pk ring và 1 DVD tut hướng dẫn toàn bộ các trò về Pk ring.
pk bạc có hoa văn: 160.000

Đã trợ thành ao thuật thì các bạn nên có cho mình 1 cái này, chỉ cần đeo nó trên người thì các bạn có thể đi chơi và biểu diễn vô vàng trò khiến người ta kinh ngạc.

Chi tiết sản phẩm Pk-Ring tại HocLamAoThuat.BlogSpot.Com