Nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên xắp tốt nghiệp, các bạn thi vào cao học, thi công chức, xin việc làm cần đến những chứng chỉ tiếng anh, kế toán, bằng đại học mà không có thời gian đi học nên mình sẽ trợ giúp các bạn có được những chứng chỉ đó.
Mình nhận làm tất cả các loại chứng chỉ, bằng cấp…
Chứng chỉ toeic
Chứng chỉ toefl
Chứng chỉ ielts (Tất cả nhứng chứng chỉ do iig Viêt Nam Cấp)
Bao gồm cả có hồ sơ gốc và không có hồ sơ gốc.
Chứng chỉ tin học tiếng anh các loại (Của bộ giáo dục và của trung tâm)
Chứng chỉ kế toán các loại.
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
.v.v.
Mọi chi tiết liên hệ: 0984.450.005Tags: làm chứng chỉ toeic, làm chứng chỉ toefl,làm bằng đại học tại hà nội, làm chứng chỉ toeic tại hà nội, làm chứng chỉ toefl tại hà nội