Công bố mỹ phẩm ở đâu?Cơ quan chịu trách nhiệm Công bố lưu hành mỹ phẩm Bộ Y Tế
Tại sao phải Công bố lưu hành mỹ phẩm?
Theo quy định của pháp luật thì các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường có trách nhiệm công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược Việt Nam trước khi đưa sản phẩm ra lưu hành trên thị trường. Tổ chức, cá nhân này chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường sau khi đã công bố tiêu chuẩn và có số tiếp nhận bản công bố mỹ phẩm của Cục Quản lý dược Việt Nam và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả của sản phẩm mỹ phẩm đưa ra thị trường và phải tuân thủ theo quy định về công bố mỹ phẩm nhập khẩu


Quy trình Công bố mỹ phẩmbước 1: Chuẩn bị hồ sơ Công bố mỹ phẩm trong nước
bước 2: Nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý nhà nướ
bước 3: Tiến hành thủ giải quyết hồ sơ và giải quyết những vướng mắc phát sinh( Nếu có )
Thủ tục Công bố lưu hành mỹ phẩmBản công thức của mỹ phẩm công bố
Bản tiêu chuẩn chất lượng của Mỹ phẩm và phương pháp thử
Phiếu kiểm nghiệm;
Dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu lâm sàng để chứng minh những công dụng đặc biệt của sản phẩm (nếu có)
Giấy phép sản xuất của nhà máy.