An Phát Computer đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị phần cứng lắp đặt phòng Game Net rất lớn cho toàn bộ hệ thống Bắc Trung Nam. Qua khảo sát nhu cầu chúng tôi xin đưa ra một số Bàn Phím Chuột Game Net
Bàn phím chuột E-Blue Combo Cobra II Pro

Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : 949.000 VNĐ (Số lượng >01 vui lòng gọi số 0915 565 989 )

Bàn phím chuột E-Blue Cobra Reinforcement Iron
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : 780.000 VNĐ (Số lượng >01 vui lòng gọi số 0915 565 989 )

Bàn phím chuột E-Blue Combo Polygon Pro
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : 439.000 VNĐ (Số lượng >01 vui lòng gọi số 0915 565 989 )

Bàn phím chuột E-Blue Combo Elated
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : 275.000 VNĐ (Số lượng >01 vui lòng gọi số 0915 565 989 )


Bàn phím chuột GIGABYTE GK-KM3100
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : 280.000 VNĐ (Số lượng >01 vui lòng gọi số 0915 565 989 )
Bàn phím chuột GIGABYTE GK-KM6150
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : 250.000 VNĐ (Số lượng >01 vui lòng gọi số 0915 565 989 )