Trong chẳng khí tâng phừng ngày vào mắt máy chủ mới chừng cầm 4, cuộn
Kiếm Thế mở Vấn Kiếm 4 & chuỗi sự kiện
chừng Sơn Trang xin đưa vào danh thiếp sự kiện hấp dẫn phanh viện trợ người nhởi trên con đàng hành tẩu giang hòng chật gai góc và thử thách.
đã mau chóng dự và dành lấy vẻ vang, tiếng tăm tặng mình.

chừng cầm bật cuộn chừng 4 & chuỗi sự kiện

Sự kiện : thi TOP
thời gian: tự 10h00 ngày 20/05 tới cả ngày 27/05/2014
Trong thời gian diễn vào sự kiện, danh thiếp hiệp khách lắm thứ hạng cao trên danh thiếp bảng xấp mức sẽ dấn tốt rất nhiều phần thưởng quý giá
TOP vội vàng độ
danh thiếp hiệp khách đạt vội vàng cao nhất trong thời gian diễn vào sự kiện sẽ dấn thẳng danh thiếp phần thưởng sau:
Teen Teen 5.0

teen teen
danh thiếp hiệp khách lắm vội vàng độ lạ nhau sau sự kiện, GM sẽ tính theo thời gian lên vội vàng tốt thi hài toan thứ hạng

TOP chiến lực
danh thiếp hiệp khách đạt vội vàng cao nhất trong thời gian diễn vào sự kiện sẽ dấn thẳng danh thiếp phần thưởng sau:TOP danh vẳng
danh thiếp hiệp khách đạt vội vàng cao nhất trong thời gian diễn vào sự kiện sẽ dấn thẳng danh thiếp phần thưởng sau:Top thành tựu
danh thiếp hiệp khách đạt vội vàng cao nhất trong thời gian diễn vào sự kiện sẽ dấn thẳng danh thiếp phần thưởng sau:Chú ý: danh thiếp phần thưởng thi TOP sẽ tốt trao sau nhát sự kiện kết thúc .

Sự kiện: Nạp thẻ lượt đầu
thời gian: tự ngày 20/05 tới cả ngày 23/05/2014
Trong thời gian diễn vào sự kiện, mỗi một nhát danh thiếp hiệp khách Nạp thẻ lượt đầu sẽ dấn tốt ngày 1 lỡi bao hắc váng vất.
lỡi bao hắc váng vất gồm lắm:
- 2 Nữ đần luỵ
- 1 Thiên mệnh chùy
- 1 Khai thiên bảo tinh tường
- 1 Phù tháo dỡ gỡ
- 3 thu hút khiếp nghiệm x1.6

với cùng đó sự kiện Happy call dấn giftcode cũng sẽ diễn vào ra ngày 21/05/2014. danh thiếp hiệp khách lắm trạng thái đòi điện lên tổng đài hoa tốt tốt dấn giftcode bạch ngân, nếu may mắn lắm trạng thái dấn tốt giftcode Hoàng Kim.

Sự kiện : Nhân kép khiếp nghiệm
thời gian: tự 10h00 ngày 20/05 tới cả ngày 10h00 ngày 22/05/2014
nhát xoá sổ quái quật danh thiếp hiệp khách sẽ dấn tốt cấp dúm lượng khiếp nghiệm thường nhật. thời cơ rất đặng tốt danh thiếp hiệp khách dự thi TOP và giật danh thiếp thứ hạng cao trên danh thiếp bảng xấp mức.

Trân tôn trọng thông tin,
cuộn chừng Sơn Trang


tâm tính thêm chừng cầm bật cuộn chừng 4 & chuỗi sự kiện