Cái Bang là môn phái thứ 10 của game Võ Lâm 3, được xuất hiện tại phiên bản An Sử Chi Loạn trong tháng 05 này. Có thể đây là phiên bản An Sử Chi Loạn và môn phái Cái Bang là những tinh hoa đáng được mong đợi nhất của Võ Lâm 3. Một sản phẩm game online 3D khó có game nào so sánh được.

Thôi không nói miên man nữa giới thiệu cho các bạn những hình ảnh thu thập được từ Võ Lâm 3.

Hình Ảnh Tạo Nhân Vật


Cái Bang Bổng


Cái Bang Chưởng

Cái Bang là phiên bản cực hot của Võ Lâm 3 vào hè này, tham khảo về môn phái Cái Bang.