Hướng dẫn gửi SMS miễn phí từ internet vào điện thoại:

- Vào trang http://smsvietnam.info
- Chọn mục Gửi SMS miễn phí
- Tại hộp lựa chọn Select Country, chọn Viet Nam (84)
- Tại mục Select Gateway, có thể chọn Gateway1: hoặc Gateway2:
- Tại Phone Number: nhập số điện thoại cần gửi (nhớ bỏ số 0 ở đầu). VD: 91xxxxxxx
- Tại mục: Type Your Message: nhập nội dung tin nhắn (tối đa 145 ký tự)
- Nhấn nút: Send SMS để gửi tin nhắn

Đã test thành công với các mạng di động ở VN