Tôi cần thanh lý môt số máy trong xưởng sản xuất củi trấu mùn cưa
Máy sấy, sàng mùn cưa
liên hệ A Giang 01295796526