1/Nhà kính :
1.1/Bằng sắt
- Cột sắt hộp V5,giằng sắt V4,vòm sắt mạ kẽm sơn chống nóng.....
- Khẩu độ 9.6m,Bước cột 3m,cao tới nóc 6.6m,mở mái 60cm,plastic Sapaco hoặc plastic 5 lớp Ginegar Israel
- Giá khoảng 170.000 đ/m2
1.2/Bằng thép mạ kẽm(Copy Tây Ban Nha )
- Cột thép mạ kẽm 50x100 dày 1.8 li,vòm fi 34 dày 1.4 li..........
- Khẩu độ 9.5m,bước cột 4m,cao tới nóc 6.5m,mở mái 90cm,plastic Sapaco hoặc plastic 5 lớp Ginegar Israel
- Giá khoảng 240.000/m2
2/Hệ thống tưới phun - tưới nhỏ giọt(Israel-Spain)
3/Nilon 5 lớp Ginegar-Israel(màng phủ nhà kính) đang được sử dụng ở DalatHalfarm
+/Khổ 2.2m,3.2m,3.7m,4.2m,6m,8m,10m...
+/Gía bán tại ĐàLạt là 13.200đ/m2
4/Nhà tiền chế(nhà xưởng):
+/Bằng sắt hộp giá khoảng 1.050.000đ/m2
+/Bằng thép mạ kẽm giá khoảng 750.000/m2

CÔNG TY CP TRANG NÔNG LÂM VIÊN
280/16 Phan Đình Phùng,Phường 2,Đà Lạt
Điện thoại:0633.996346 – 01663328869 (Tân)
Email:congnghenhakinh@gmail.com
Yahoo:nhattan_yc@yahoo.com