Bên cạnh nét đẹp về chất lượng dồ họa hay sự đổi mới trong hệ thống tương tác vật lý, An Sử Chi Loạn còn căn cứ theo lý luận tư duy để bổ sung khái niệm diễn tiến thời gian. Những NPC quen thuộc sẽ trưởng thành và già yếu, các kiến trúc và bản đồ cũng phát triển hoặc hoang tàn đổ nát theo dòng chảy thời gian.

Để chư vị có thể nhanh chóng tiếp cận và hòa nhập cùng những thay đổi trong thời chiến loạn, Võ Lâm Truyền Kỳ 3 cũng sẽ giới thiệu về các NPC quan trọng trong bối cảnh lịch sử của An Sử Chi Loạn, góp phần đưa người chơi đến với sóng gió của vương triều nhà Đường.

NPC Trần Nguyệt


Ngoài ra, tại An Sử Chi Loạn, Võ Lâm Truyền Kỳ 3 cũng sẽ căn cứ vào “diễn tiến thời gian” để thay đổi các bản đồ mới và cũ theo độ trưởng thành của nhân vật. Nếu như ở những cấp độ từ 1 - 79, người chơi sẽ chỉ thấy các cảnh vật tươi vui, hòa bình yên ổn thì khi đạt cấp 80 trở lên, chư vị sẽ bắt đầu cảm nhận được thế giới chiến loạn qua khung cảnh hoang tàn đổ nát ở khắp nơi.An Sử Chi Loạn Của Võ Lâm 3 Phiên Bản Hoàn Toàn Mới.