Khi bạn có sáng kiến thành lập doanh nghiệp của riêng mình , không chỉ có ý tưởng và vốn là những nhân tố làm chúng ta cần phải bận tâm mà thủ tục thành lập công ty cũng là một vấn đề nan giải đối với ai lần đầu thành lập doanh nghiệp , phải dự bị thủ tục ra sao? hoàn cảnh thế nào? Và nhất là phải thành lập doanh nghiệp ở đâu?Hiện nay , luật pháp hiện hành có quy định về việc thành lập doanh nghiệp thì cần phải nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh tới cơ quan đăng kí kinh doanh cấp tỉnh để được cấp Giấy chứng thực đăng kí kinh doanh. Cơ quan đăng kí kinh doanh được tổ chức ở tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương và ở quận , huyện , thị xã , thành phố trực thuộc tỉnh.


Căn cứ nghị định 43/2010/NĐ-CP có quy định các loại cơ quan đăng kí kinh doanh bao gồm:

Ở cấp tỉnh : Phòng đăng kí kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư ( sau đây gọi chung là Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh ).

Riêng ở các thành phố lớn như Hà Nội , có khả năng thành lập thêm một hoặc hai cơ quan đăng kí kinh doanh cấp tỉnh và được đánh số theo thứ tự.

Ở cấp huyện : thành lập Phòng đăng kí kinh doanh tại các quận , huyện , thị xã , thành phố trực thuộc tỉnh có số lượng hộ kinh dinh và hiệp tác xã đăng kí thành lập mới hàng năm bình thường từ 500 trở lên trong hai năm gần nhất.

Như vậy để đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp , công ti của mình , bạn cần làm việc với phòng đăng kí kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố phố nơi định đặt trụ sở.Để được hỗ trợ về pháp lý doanh nghiệp.
Hãy liên hệ với công ty Panamax để được tham vấn về những vướng mặc mà bạn đang gặp phải.
Địa chỉ : Lô 32 Liền Kề 8 Khu đô thị Văn Khê Hà Đông Hà Nội - website topiclaw.com