Chữ trong tranh: Thanh Phong Huơng Lộ: có nghĩa là “hương vị thanh khiết”.
Kích thuớc: 62x31cm
Giá: 160.000 VND

Tranh thêu con công (in sẵn 3D)

Kích thuớc: 31x97cm
Giá: 160.000 VND

Tranh thêu hảo mỹ

Kích thước: 83x61cm
Chữ trong tranh: hảo hảo mỹ mỹ
Giá: 200.000

Liên hệ: 0982.31.31.87
Email: bantranhtheu@gmail.com
YH: bantranhtheu