Bạn đang tìm hiểu về thủ tục Công bố tiêu chuẩn chất lượng? Bạn đang muốn tìm một dịch vụ tư vấn Công bố tiêu chuẩn sản phẩm có uy tín? Hãy đến với chúng tôi, dịch vụ Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của Bravolaw đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất.
Bravolaw chuyên tư vấn cống bố các loại sản phẩm:
Công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước
Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm
Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm chức năng
Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng
Đơn xin công bố và lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sữa (do Luật Trí Minh soạn thảo)
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sữa (02 bản sao công chứng)
Giấy Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh sữa (02 bản sao)
Nếu sản phẩm nhập khẩu phải cung cấp:
a. Giấy phép lưu hành tại nước sở tại (Certificate of Free Sales)
b. Giấy phân tích thành phần (Certificate of analysis), trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng;
Nếu sản phẩm sản xuất trong nước: Cần cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng;

Bạn đang tìm hiểu về thủ tục Công bố tiêu chuẩn chất lượng? Bạn đang muốn tìm một dịch vụ tư vấn Công bố tiêu chuẩn sản phẩm có uy tín? Hãy đến với chúng tôi, dịch vụ Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của Bravolaw đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất.
Bravolaw chuyên tư vấn cống bố các loại sản phẩm:
Công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước
Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm
Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm chức năng
Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng
Đơn xin công bố và lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sữa (do Luật Trí Minh soạn thảo)
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sữa (02 bản sao công chứng)
Giấy Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh sữa (02 bản sao)
Nếu sản phẩm nhập khẩu phải cung cấp:
a. Giấy phép lưu hành tại nước sở tại (Certificate of Free Sales)
b. Giấy phân tích thành phần (Certificate of analysis), trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng;
Nếu sản phẩm sản xuất trong nước: Cần cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng;