Phần mềm đăng tin iNova Forum Poster kể từ phiên bản V9.5 đã cho phép đặt linkwheel kiểu nối tiếp nhau. Theo ví dụ sau


Cú pháp đặt linkwheel $linkwheel$

1, Lần đăng tin vào forum thứ 1 có được link1,
2, Lần đăng tin vào forum thứ 2 có được link2, và chèn link1 vào nội dung tin đăng của forum thứ 2
3. Lần đăng tin vào forum thứ 3 có được link 3, và chèn link2 vào nội dung tin đăng của forum thứ 3


Đây là 1 phần của linkwheel dạng tuyến tính 1 chiều, hiệu quả tuy không cao nhưng cũng góp phần giúp các link được kết nối nhiều hơn và giúp SEO tốt hơn