Thương mại Đức Hà bán buôn bán lẻ nút chai bia ,kích thước nút chai bé là 28mm giá 650 đồng, kích thước miệng chai 38mm giá là 900 đồng
Ai có nhu cầu xin liên hệ : 0973738383, 0974748484