Bn có bao gi nghĩ s s hu 1 căn h Thành ph H Chí Minh vi mc thu nhp hin ti chưa
 Hãy đến vi chúng tôi.D án the First Home ta lc ti phường Thnh Lc, Qun 12, nm phía Tây Bc
 ca Thành ph H Chí Minh, được bao quanh bi mt phn quc l 1A,
và được biết đến là ca ngõ giao thông quan trng
ca Thành ph ni lin vi các tnh min Đông Nam B.
D án First Home ra đời vi mc đích xây dng t m cho người thu nhp thp,
 đây là d án đầu tiên dành riêng cho nhng ai chưa có nhà, nhng ai khao khát sng ti HCM
 mà mc lương hn chế. Được mc lên ti mt v trí thun tin giao thông,
Cách trung tâm mua sm sm ut như Big C, Metro ,
các khu công nghip Bình Chiu, Sóng Thn.và các khu cao c.
Ngân hàng h tr 70 đến 80% giá tr căn h vi lãi sut ưu đãi 5%/ năm trong vòng 10đến 15 năm.
Giá ch 386 tr/căn, din tích 42m2  đến 58m2, cho căn h 2PN.
 Hãy liên h ngay vi Ch đầu tư d án
Mr Chinh. 0938.879.690
 http://www.youtube.com/watch?v=27iIJtJOP0U&feature=youtu.be