Chào bạn
Pin sạc đề phòng SSK là một trong suốt những loại pin sạc phanh chuộng nhất tại Việt trai hiện thời.
Sạc pin đề phòng SSK hạp cùng hầu hết cạc loại điện thoại sáng dạ hiện thời, cạc bòn bị giàu cab usb như Ipod, Ipad, mp3,mp4, vẽ chuyện nghe bluetooth.
Sạc pin đề phòng SSK giàu tích trữ hạp IC sáng dạ giúp cản chặn quá đệ nhát cháy. Ngoài ra hắn đang giàu khả hay trường đoản cú rượu cồn hái điện hồi hương pin phanh sạc đầy, giúp gia tăng giai đoạn thọ thứ pin.
pin du phong cho dien thoai
Dưới đây là bảng báo giá như:
1- PIN SẠC đề phòng SSK 2200 mAh: 250.000
2- PIN SẠC đề phòng SSK 4400 mAh:400.000
3-PIN SẠC đề phòng SSK 5000 mAh : 440.000
4-PIN SẠC đề phòng SSK 6600mAh : 500.000
5-PIN SẠC đề phòng SSK 7500mAh : 550.000
pin sạc dự phòng ssk
Cam kết:
1- Chúng tớ bảo hành ta 12 tháng,1 tráo 1 cùng sờ soạng cạc loại pin đề phòng SSK
2- Chúng tớ trao dây miễn là uổng và thâu tiền tại nhà.
3- cùng cạc đơn dây trong suốt nội ô Hà Nội chúng tớ trao dây thẳng tính.
cạc đơn dây ở cạc tỉnh.Chúng tớ thâu tiền tại nhà. Sau 1-2 ngày.bạn sẽ dìm phanh dây.
thắng được chuốc Pin sạc đề phòng SSK mừng dạ liên quan:
Vicyshop
0168.537.2006
Chúng tớ sẽ trao dây tức thì biếu bạn.
pin yoobao