Mình không có nhu cầu sử dụng nên muốn nhượng lại bộ HD Livebox - Thiết bị biến TV thường thành Smart TV, chi tiết sản phẩm tham khảo tại đây
http://livebox.vn/sanpham/livebox.html
Thiết bị mua từ tháng 10/2013 còn mới nguyên đang chạy bình thường đầy đủ phụ kiện kèm theo, nhưng có thêm thiết bị khác nên không dùng muốn thanh lý.
Giá mua mới chính hãng là 2.600.000d, giá thanh lý là 1.500.000 kèm theo đầy đủ phụ kiện, mua bán tại nhà (Chung cư Sông nhuệ, đường 70, Hà Đông).
Liên hệ: Mr Thuận 094.315.3333