Khách Sạn Quận 1.
1/ Hẻm Đỗ Quang Đẩu 8x10 4 Lầu 12 Phòng 10 Tỷ
2/ Hẻm Cô Bắc 4,2x16 4 lầu 10 phòng 13 Tỷ
3/ HXH Lê Thị Riêng, 4x20 6 Lầu 16 Phòng 13 Tỷ
4/ MT Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh 4x15, 5 Lầu 8 Phòng 14 Tỷ
5/ HXH Bùi Thị Xuân 4.1x23 5 Lầu 16 Phòng 15 Tỷ
6/ HXH Khu Tây VIP Bùi Viện 4,2x16 7 Lầu 14 Phòng 19 Tỷ
7/ MT Bùi Viện 4x16 4 Lầu 10 Phòng 20 Tỷ
8/ MT Đề Thám 5x15 6 Lầu 18 Phòng 22 Tỷ
9/ MT Nguyễn Cư Trinh 6x20 6 Lầu 28 Phòng 25 Tỷ
10/ MT Đinh Công Tráng 7x18 6 Lầu 24 Phòng 28 Tỷ
11/ MT Lê Lai 4x20 5 Lầu 16 Phòng 30 Tỷ
12/ MT Phạm Ngũ Lão 4x20 6 Lầu 18 Phòng 32 Tỷ
13/ MT Nguyễn Trãi 4x20 9 Lầu 26 Phòng 43 Tỷ
14/ MT Bùi Viện 7,2x16 5 Lầu 28 Phòng 54 Tỷ
15/ MT Bùi Viện 8x20 9 Lầu 36 Phòng 80 Tỷ
Còn Nhiều Căn Cho Khách Lựa Chọn………..
Trọng.DiaOc4000Nam 0916016338 - 0906840038