Hiện nay nhiều doanh nghiệp thực hiện làm việc với quy mô lớn nhên nhu cầu những máy móc để thay thế nhiều nhu cầu cho con người vì thế ngành công nghệ đã viết ra nhiều chương trình để giúp cho công việc nhanh hơn như các loại phần mềm Để có được sự kinh doanh hiệu quả tính toán nhanh thì các doanh nghiệp phải cần đến phần mềm quản lý nhân sự Để quản lý Nguồn lực con người bở nó đóng vai trò quyết định trong sự thành bại của mỗi doanh nghiệp, do đó việc quản lý và khai thác tốt nguồn nhân lực là chìa khóa dẫn đến thành công của doanh nghiệp. Bài toán quản lý nhân sự luôn là bài toán khó, các thay đổi về nhân sự sẽ tác động trực tiếp tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bởi vậy nhà quản lý luôn phải có các thông tin một cách nhanh chóng, đầy đủ trên nhiều khía cạnh để hoạch định các chiến lược về con người, lập kế hoạch nhân sự và có các quyết định kịp thời khi có biến động.
Phân hệ quản lý nhân sự của phần mềm quản lý nhân sự BIZZONE 2012 là giải pháp đầy đủ tính năng nhất dành cho nhà quản trị nhân sự chuyên nghiệp.

Quản lý thông tin toàn diện: phần mềm quản lý nhân sự lưu trữ và quản lý mọi thông tin về người lao động: Hồ sơ nhân sự, quá trình đào tạo, quá trình công tác, quan hệ gia đình, chức vụ, đoàn đảng,…

Dễ sử dụng: Phần mềm quản lý nhân sự có giao diện bố trí đơn giản, khoa học và trực quan, giúp dễ sử dụng và thuận tiện
Thống kê, báo cáo: Hệ thống báo cáo của phần mềm quản lý nhân sự đa dạng với nhiều chủ đề, nhiều góc độ từ chi tiết đến tổng hợp
Tích hợp, đồng bộ: Phần mềm quản lý nhân sự có khả năng chạy độc lập hoặc kết nối thông suốt với các phân hệ khác.

Tin cậy: phan mem quản ly nhan su vận hành ổn định với nhiều công cụ hỗ trợ: lưu vết thao tác người dùng, phân quyền theo chức năng, đối tượng người dùng, tự động sao lưu phục hồi cơ sở dữ liệu