Mua Bán Gift Card toyrus, macys, ae................
Hiện đang lập group gift card toyrus, macys, ae.....anh em nào có nhu cầu thu mua lại thì liên hệ, sẽ hợp tác lâu dài, có thể hold trong vòng 1 tuần.
----------------------NickYahoo duy nhất và điện thoại duy nhất:

NickYahoo: hieu101086
Điện Thoại: 01674556130