Công bố thực phẩm là dịch vụ bắt buộc của mỗi doanh nghiệp. Nhằm cung cấp hỗ trợ một cách tốt nhất về thủ tục hồ sơ hành chính với dịch vụ công bố tiêu chuẩn chất lượng của Bravolaw bạn sẽ thấy dễ dàng hơn. Khi hợp tác với chúng tôi, các bạn sẽ được tư vấn như sau :
Tư vấn những quy định của pháp luật về công bố;
Tư vấn thủ tục xin công bố thực phẩm chức năng
Tư vấn chuẩn bị hồ sơ thủ tục chuẩn bị công bố
Tư vấn các vấn đề khác liên quan
Tư vấn hồ sơ Công bố thực phẩm thường
Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng sản xuất thực phẩm
Giấy chứng nhận Cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh thực phẩm (02 bản sao y công chứng)
Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng).
Mẫu sản phẩm (03 mẫu)


Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 07 ngày làm việc (kể từ ngày gửi mẫu)


Thời gian công bố: 12 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố)
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang có nhu cầu qua Hotline : 094 707 4169
Thông tin chi tiết: http://dangkylogo.net/cong-bo-tieu-chuan-chat-luong