Bao cao su hương SOCOLA ngọt ngào, cho cảm xúc yêu càng thêm yêu. "0919795689"