Hội Đồng Liên Minh xin thông tin ,
( version mới nhất ) Dị Tinh mở "Thợ săn đá quý"

Để hỗ trợ cho các chiến binh gia tăng sức mạnh , đủ sức đương đầu với các thần thế , Dị Tinh quyết định mở hoạt động " Thợ săn đá quý ". Tất thảy chiến binh khi tiêu diệt quái vật có khả năng nhận được 2 loại đá quý: Mảnh kim cương & kim cương Lớn . Sử dụng 2 loại đá quý này đổi tại NPC " sứ thần gặp dịp tốt " sẽ nhận được hộp quà.
Cụ thể :
Trong mỗi loại hộp quà sẽ có các vật phẩm: Quyển thời gian , Đá bổn sơ , Túi đá cấp 1 , Vàng , Điểm Kinh Nghiệm hoặc được hoàn lại 1 phần đá quý đã đổi. Hộp quà lớn sẽ nhận được số lượng phẩm vật nhiều hơn.
Xem thêm Tai Teen Teen 5.0

Xem thêm Audition mobile