Kiếm Thế Rồng Máy Chủ Tinh Hoa Võ Phái

OPEN CHÍNH THỨC : 15h00 NGÀY 20/02/2013Thông tin server:

Trang chủ: http://kiemtherong.com

EXP: 30.000
Tinh Lực/Hoạt Lực: 30 Bình/Ngày (Trung và Tiểu) - Đại KHÔNG GIỚI HẠN
Tu Luyện Đơn: 50 Bình/Ngày
Trứng Du Long: 2 Trứng/Ngày (Sử dụng nhận 500.000.000 , 1.000.000.000 hoặc 1.500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm)
Bạch Hổ Đường: 2 lần/Ngày (Lệnh Bài Bạch Hổ Đường đổi Đồng Thường)
Tiêu Dao Cốc: 4 lần/Ngày (Nguyên Liệu Tiêu Dao Cốc đổi Đồng Thường)
Tần Lăng: 2 giờ/Ngày (Nguyên liệu Tần Lăng đổi Đồng Thường)

Hỗ trợ tân thủ:


Thăng Cấp 120
3000 Vạn Đồng Khóa
2 Ức Bạc Khóa
1 Rương Mật Tịch (Cao)
1 Bảo Rương Chiến Mã (Tân Thủ) (Tùy chọn 1 loại Chiến Mã)
200 Đá Thăng Cấp
1000 Tiền Du Long
100 Hoà Thị Bích (Khoá)
3 Túi 20 ô (Khoá)
1 Bộ Trang Bị Bạch Ngân +12 (Tự Chọn - Khoá - Vĩnh Viễn)
1 Bộ Vật Phẩm Tiêu Dao Cốc , Tranh Đoạt Lãnh Thổ và 800 NHHT (để làm Nhiệm Vụ Kỹ Năng 110)
15 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
5 Tiên Thảo Lộ
1 Bộ Ngoại Trang (Cấp 2)

Tham gia hoạt động là có Đồng:

Túi Phúc Hoàng Kim: 10 Túi Phúc Đầu Tiên trong ngày 500 Đồng/1
Bạch Hổ Đường: 5000 Đồng/1 ải
Tiêu Dao Cốc: 2000 Đồng/1 ải
Tống Kim: 3 vạn Đồng/1 lần
Tần Thủy Hoàng: 200 vạn Đồng/1 giết
Hỏa Kỳ Lân: 200 vạn Đồng/1 giết
Nguyên liệu Tiêu Dao Cốc, Tần Lăng đổi Đồng Thường
Lệnh bài Bạch Hổ Đường, Thi Đấu Môn Phái đổi Đồng Thường
Tân Nhân Vương Thi Đấu Môn Phái nhận Đồng Thường

Sự Kiện Mới Lạ:

[Sự Kiện] Đập Trứng Vàng - Tết An Khang
[Sự Kiện] Đốt Pháo Hoa Mừng Xuân Giáp Ngọ
[Sự Kiện] Đua TOP Lập Tượng
[Sự Kiện] Lì Xì Năm Mới - Lộc Tới Quanh Năm
[Sự Kiện] Xua Đuổi Niên Thú
[Sự Kiện] Pháo Hoa Tất Niên
[Sự Kiện] Tặng Bánh Chưng Tết - Phước Lộc Đầy Ắp


Tính Năng Độc Đáo:

[Tính Năng] Tranh Mua Vật Phẩm
[Tính Năng] Môn phái Thủ Vệ Chiến
[Tính Năng] Truyền Kinh Nghiệm
[Tính Năng] Quan Ấn Chiến Trường Tống Kim
[Tính Năng] Nâng Cấp Ngũ Hành Ấn
[Tính Năng] Nâng Cấp Thú Cưỡi
[Tính Năng] Nâng Cấp Mặt Nạ
[Tính Năng] Nâng Cấp Phi Phong
Phần thưởng thăng cấp:
NPC Liên Quan: Bạch Di - Hỗ Trợ Tân Thủ
Vị Trí: xxx/xxx Phượng Tường Phủ
Phần Thưởng Thăng Cấp bao gồm:

Đạt Cấp Độ 130: Nhận 50 Hoà Thị Bích (Khoá) + 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
Đạt Cấp Độ 140: Nhận 50 Hoà Thị Bích (Khoá) + 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
Đạt Cấp Độ 150: Nhận 70 Hoà Thị Bích (Khoá) + 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
Đạt Cấp Độ 160: Nhận 70 Hoà Thị Bích (Khoá) + 15 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
Đạt Cấp Độ 170: Nhận 100 Hoà Thị Bích (Khoá) + 15 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
Đạt Cấp Độ 180: Nhận 100 Hoà Thị Bích (Khoá) + 20 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
Đạt Cấp Độ 190: Nhận 150 Hoà Thị Bích (Khoá) + 30 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
Đạt Cấp Độ 200: Nhận 170 Hoà Thị Bích (Khoá) + 35 [Rương] Mảnh Ghép Cực PhẩmPhần thưởng hàng ngày:
Giãn cách 15 phút nhận 1 lần
Tối đa nhận 5 lần/1 ngày
Phần Thưởng bao gồm:
Lần 1: 15 Đá Thăng Cấp
Lần 2: 500 vạn Bạc Khoá
Lần 3: 1 Tiên Thảo Lộ
Lần 4: 3 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
Lần 5: 1 Tần Lăng - Hoà Thị Bích

Bạch Hổ Đường:
- 2 Lần/1 ngày
- Hoàn Thành Mỗi Ải nhận :

+ 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
+ 1 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
+ 5000 Đồng Thường
+ 2 Đá Thăng Cấp
Boss Tầng 1 - Thủ Lĩnh Sấm Đường Tặc:
- Túi Đồng Thường (Vừa)
- [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
Boss Tầng 2 - Thủ Lĩnh Thiết Đồ Tặc:
- Túi Đồng Thường (Lớn)
- [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- [Mảnh Ghép Mặt Nạ] Hàng Long Thập Nhị Kiếm
Boss Tầng 3 - Hộ Đồ Sứ:
- Túi Đồng Thường (Lớn)
- [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- [Mảnh Ghép] Phi Phong Huyền Tinh

Bao Vạn Đồng:
Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ: 3 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ: 10 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ: 20 Đá Thăng Cấp
Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ: 3 [Mảnh Ghép Mặt Nạ] Hàng Long Thập Nhị Kiếm
Hoàn thành 50 Nhiệm Vụ: 5 [Mảnh Ghép] Phi Phong Huyền Tinh + 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm

Vạn Hoa Cốc và Thiên Quỳnh Cung:
+ [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
+ Túi Đồng Thường (Vừa)
+ Thánh Linh Bảo Hạp Hồn

Tiêu Dao Cốc:
- 2 Lần/1 ngày
- Hoàn Thành Mỗi Ải nhận :
+ 2000 Đồng Thường
+ 300.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
+ 2 Huyểt Ảnh Thương (Tương ứng với 20 Điểm TDC)
- 1 Nguyên Liệu Tiêu Dao Cốc = 1000 Đồng Thường bao gồm :
+ Tiên Linh Nguyên Mộc
+ Da Lông Linh Thú
+ Linh Thú Huyết
+ Tử Tinh Nguyên Thạch
+ Tiên Linh Quả

Tống Kim:
Hạng 1:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 10 vạn Đồng Thường
- 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 10 Đá Thăng Cấp
- 10 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hạng 2:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 7 vạn Đồng Thường
- 7 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 7 Đá Thăng Cấp
- 7 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hạng 3:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 5 vạn Đồng Thường
- 5 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 5 Đá Thăng Cấp
- 5 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hạng 4-10:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 3 vạn Đồng Thường
- 3 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 3 Đá Thăng Cấp
- 3 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hạng 11 trở lên:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 1 vạn Đồng Thường
- 1 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 1 Đá Thăng Cấp
- 1 Tần lăng - Hòa Thị Bích

Săn Boss Hoàng Kim:
- Boss Hoàng Kim 55/75/95 rớt
+ Tần Lăng - Hòa Thị Bích
+ Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
+ Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
+ Đá Thăng Cấp
- Hỏa Kỳ Lân
+ Thời Gian: 20h00 Thứ 2 và Thứ 5
+ Người Hạ Gục: 1 [Chiến Trường] Ngũ Trường Ấn (Khóa, Vĩnh Viễn)
+ Ngẫu Nhiên: Tần Lăng - Hòa Thị Bích, Đá Thăng Cấp, Phi Phong Huyền Tinh (Cấp 1), [Mặt Nạ] Hàng Long Thập Nhị Kiếm +1...
- Tần Thuỷ Hoàng
+ Thời Gian: 15h30 và 22h30 Hàng Ngày
+ Người Hạ Gục: 50v Đồng Thường
+ Cố Định: 150 Túi Đồng Thường (Lớn) (1 Túi (Lớn) = 1 vạn Đồng)
+ Ngẫu Nhiên: Tinh Thạch Thánh Hỏa, Tần Lăng - Hòa Thị Bích, Đá Thăng Cấp, ...