Hiệp hội Ung thư thế giới - UICC trao tặng cho BCNV quyền toàn thành viên. (Quyền toàn thành viên đóng phí khoảng gần 4,000 đô la Mỹ, quyền thành viên liên kết đóng phí khoảng gần 2,000 đô la Mỹ). Nhận chứng chỉ của UICC thấy cảm động, nhưng cũng thật lòng lo lắng.
The International of Cancer Control - UICC offered BCNV a free full membership not an associate membership (full membership fee is CHF 3,000 and associate one is CHF 1,500). I'm thrilled to receive UICC's certificate but I have a mixed -worried feeling also.
Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người để BCNV ngày một lớn mạnh để hỗ trợ những người không may bị ung thư vú có cơ hội điều trị khỏi bệnh và 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.

http://bcnv.org.vn/