Phần mềm android này là công cụ lọc cuộc gọi và tin nhắn cao cấp. Bạn chỉ cần tạo một danh sách đen và yên tâm không bị người khác phiền hà qua chiếc điện thoại. Đây là một phần mềm đơn giản, nhưng khả năng thiết lập linh hoạt và mạnh mẽ giúp bạn quản lý cuộc gọi / tin nhắn hết sức dễ dàng và hiệu quả. Đến nay, áp dụng này đã có hơn 300.000 lượt người dùng trên toàn thế giới. vận dụng này hoạt động dựa trên số điện thoại gọi đến (caller ID). Bạn có thể được tổ chức thành các danh sách đen, hoặc danh ngoại lệ và thay đổi tuyển lựa chặn (cuộc gọi hoặc tin nhắn) cho từng số.
Tải Về : Chặn cuộc gọi cho android