Liên Bộ Tài chính – Công thương yêu cầu các doanh nghiệp không được tăng giá xăng, dầu kể từ 12 giờ chiều nay (6.3), sau khi giá bán hiện hành cao hơn giá cơ sở khiến các doanh nghiệp có thể bị lỗ.


Giá xăng dầu được yêu cầu giữ nguyên kể từ 12 giờ ngày 6.3.2014 - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giá xăng dầu một tháng qua (từ ngày 4.2 đến 4.3) có diễn biến bất thường, tác động tới giá bán trong nước. Cụ thể, đối với xăng, giá bán hiện hành 24.510 đồng/lít, nhưng giá cơ sở của doanh nghiệp cao hơn 510 đồng/lít; tương tự giá dầu diesel 22.770 đồng/lít, giá cơ sở cao hơn 173 đồng/lít; dầu hỏa bán 22.630 đồng/lít, giá cơ sở cao hơn 336 đồng/lít…

Giá cơ sở cao hơn giá bán có thể khiến doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị lỗ, tuy nhiên Liên Bộ Tài chính - Công thương vẫn quyết định yêu cầu doanh nghiệp không được tăng giá. Để bù đắp chênh lệch, Liên Bộ cho phép các doanh nghiệp được sử dụng Quỹ Bình ổn giá. Đối với mặt hàng xăng được sử dụng 300 đồng/lít; mặt hàng dầu diesel được sử dụng 170 đồng/lít; mặt hàng dầu hỏa được sử dụng 110 đồng/lít.

Cũng để chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng, Liên Bộ tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp chưa tính đủ lợi nhuận định mức trong giá cơ sở đối với mặt hàng xăng, dầu hỏa (hiện đang tạm tính 100 đồng/lít).

Nguồn: Tin tức