Không có yêu cầu nhu sử dụng, nhu cầu của tôi để Nhượng Lai suat Chung Cư 129 Ban Cơ yeu Chính Phủ , so Vay 51 Phố Quan Nhân, Ngã 3 giao với Hoàng Ngân. Điện tích 82,37 m2 thiet ke 02 ngủ 02 . phụ . Ban Công ĐB, nhin đến phở trung Tam Thanh CC xây dựng cho can bo nuoc PN nên giá rẻ và tiến độ đảm bảo độ chan. Ai mà yêu cầu nhu, xin lien he: 0912.746.683