[Sài Gòn] - [Cần Bán]
2 lens kính trong veo không mốc hay trầy sướt
Carl Zeiss ZF.1 85/1.4 T* - 99% - 21 Triệu (Hood + Cap zin )
Contax Carl Zeiss C/Y 135/2 T* - 100% - 25 Triệu (Cap zin + Fileter Contax)
- Chất lượng T* không cần quảng cáo -
Liên hệ: 090 678 0514 gặp Hiệp