DC Servo DriverBộ công cụ hỗ trợ thí nghiệm điều khiển động cơ DC Servo V2.0 tập trung cải tiến Driver cho tiện lợi hơn với người sử dụng và hoàn thiện hơn các thuật toán điều khiển.

Các tính năng vẫn được giữ nguyên như phiên bản trước nhưng ổn định và thẩm mỹ hơn.
Driver được thiết kế tiện lợi hơn để phục vụ cho đối tượng chính là những người nghiên cứu.
Driver được thiết kế đơn giản và khoa học để đảm bảo độ chính xác cao của các chức năng nhưng vẫn đảm bảo dễ dàng sử dụng, điều chỉnh và bảo trì.
Đầy đủ các chương trình mẫu giao tiếp với các ngoại vi của board, có thể sử dụng board để bắt đầu học về dsPIC, các chương trình mẫu bao gồm điều khiển các Led, Buzzer, Button, Adc, Lcd, Timer, Interrupt, Uart, Pwm, Qei, và Can.
Các thuật toán và phần mềm được xây dựng đầy đủ hơn, giúp người nghiên cứu dễ dàng tiếp cận.
Mạch in DC Servo DriverVideo


https://www.youtube.com/watch?featur...&v=sIZQgwuOXzA
Dim lights Embed

Thông tin liên hệ

Nhóm Robotics 3T

Điện thoại: +84 974908615

Email: sales@robot3t.com

Website: www.robot3t.com