Công trình sử dụng profile: Adoor Window Double, Dimex nhập khẩu của Đức

Phụ kiện: đồng bộ EurooQueen đóng dấu INOX US304, GU, GQ, Roto....

Lõi thép tiêu chuẩn 1,2mm đến 1,6mm

Kính: cường lực 6mm đến 10mm, kính an toàn 6,38mm đến 8,38 màu trắng sữa, kính chớp 5mm.

Lan can kính cường lực 10mm. phụ kiện inox US304

Cửa đi bản lề sàn kính cường lực 10mm đến 12mm. Phụ kiện đồng bộ VPP Thái Lan chính hãng, Vickini liên doanh Đức.

Công ty cổ phần kiến trúc cửa đẹp Adoor

Hotline: 0903 554 633 hoặc 0905288223

Website: http://kientruccuadep.com.vn/ hoặc http://thegioicuadep.com.vn/

Email: tu.adoor@gmail.com


3 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

4 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

5 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

6 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

9 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

8 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

2 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

7 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

10 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

11 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

12 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

15 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

14 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

13 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

1 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

16 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

17 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

18 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang

19 Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn châu âu tại đà nẵng, cua nhua loi thep tieu chuan chau au tai da da nan
Cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng, cua nhua loi thep tai da nang