Thiết kế 3D tạo lên những trang web có sức hút.

Những tưởng tượng về một sản phẩm thực trên mạng internet giảm bớt những lo lắng, hồi hộp cho khách hàng. Thông qua việc cung cấp thêm những chi tiết của sản phẩm khiến khách hàng có hiểu biết sâu rộng hơn về sản phẩm trước khi mua hàng.