GÓI CƯỚC INTERNET FPT DÀNH CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH
Khuyến mại cho khách hàng đăng ký mới từ ngày 01/01 - 28/02/2014.
Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT.
Mô tả dịch vụ Mega Save Mega You Mega Me
Tốc độ download 3 Mbps 6 Mbps 8 Mbps
Cước nguyên giá (đồng/tháng) 200.000 280.000 380.000
Cước khuyến mại (đồng/tháng) 160.000 200.000 300.000
PHÍ HOÀ MẠNG BAN ĐẦU
Trả sau Modem Wifi 1 cổng 200.000 100.000 100.000
Modem Wifi 4 cổng 400.000 300.000 300.000
Trả trước 6 tháng Modem Wifi 1 cổng 100.000 0 0
Modem Wifi 4 cổng 300.000 100.000 100.000
Trả trước 1 năm Modem Wifi 1 cổng 0 0 0
Modem Wifi 4 cổng 100.000 0 0
Khuyến mại đặc biệt Tặng tháng cước thứ 13
Tìm hiểu Modem: modem Wifi 1 cổng, modem Wifi 4 cổng.
LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN: 0169. 268. 6241