HPG

Riêng thép xây dựng – mặt hàng cốt lõi của HPG đạt sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 700.000 tấn, cao nhất từ trước tới nay. Sau hơn hai tháng đưa giai đoạn 2 Khu liên hợp gang thép tại Hải Dương vào hoạt động, thị phần thép Hòa Phát đã tăng trưởng từ 14.8% (cuối tháng 10) lên 15.2%, luôn dẫn đầu về sản lượng tiêu thụ trong nội địa suốt nhiều tháng qua

Tất cả các ngành hàng của Hòa Phát đều vượt kế hoạch lợi nhuận năm, chứng tỏ sự phát triển đồng đều và bền vững của HPG

Trong bối cảnh nhiều đơn vị phải cắt giảm nhân sự, Tập đoàn Hòa Phát đã ổn định công ăn việc làm cho 10.000 CBNV trực tiếp tại nhiều địa phương và hơn 20.000 lao động gián tiếp trên cả nước. 2013 cũng là năm HPG tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện cả về quy mô và chất lượng với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng, phạm vi bao trùm trên các địa phương Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Việc duy trì và phát triển các hoạt động xã hội cũng như ổn định công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động mỗi năm chính là một trong những định hướng phát triển bền vững của HPG.


Kết thúc năm 2013, PHG đạt 19.200 tỷ đồng doanh thu và 2010 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt vượt 4% và 68% kế hoạch. Tổng số nộp ngân sách nhà nước của HPG trên cả nước đạt 1.836 tỷ đồng. Điều đáng kể là tất cả các ngành hàng của HPG đều vượt kế hoạch lợi nhuận năm, chứng tỏ sự phát triển đồng đều và bền vững của toàn Tập đoàn Hòa Phát.


Nguồn: thepcongnghiep.com.vn