Gel Durex Tingle kéo dài thời gian, đóng gói 100ml. Liên hệ trực tiếp mua giá tốt nhất. 0835001733