Cty chúng tôi, với đội ngũ kế toán đã có thâm niên làm việc tại nhiều công ty kiểm toán có uy tín trên địa bàn TP Hà Nội.
Với dịch vụ lập báo cáo tài chính, chúng tôi xin sẽ giới thiệu khái quát tới quý vị các công việc mà chúng tôi sẽ đảm nhận như sau:
1. Thu thập chứng từ của công ty;
2. Khảo sát thực tế quy trình HĐ của công ty;
3. Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp;
4. Loại bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không hợp lý;
5. Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;
6. Tính và lập các bảng khấu hao TSCĐ;
7. Hạch toán kế toán trên phần mền KT chuyên nghiệp;
8. Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;
9. Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;
10. Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;
11. In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy phạm;
12. Tư vấn cho công tycác nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính...
Báo giá Lập BCTC (áp dụng trong trường hợp không nhận kê khai hàng tháng)
STT LOẠI HÌNH CÔNG TY PHÍ (đồng)
I DỊCH VỤ
1 Không phát sinh 1.000.000
2 Từ 01 đến 30 chứng từ/tháng 1.500.000
3 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 2.000.000
4 Từ 51 đến 100 chứng từ/tháng 2.500.000
5 Trên 100 chứng từ/tháng 3.000.000
II THƯƠNG MẠI
1 Không phát sinh 1.000.000
2 Từ 01 đến 30 chứng từ/tháng 2.000.000
3 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 2.500.000
4 Từ 51 đến 100 chứng từ/tháng 3.000.000
5 Trên 100 chứng từ/tháng 3.500.000
III XÂY DỰNG
1 Không phát sinh 1.200.000
2 Từ 01 đến 30 chứng từ/tháng 2.500.000
3 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 3.000.000
4 Từ 51 đến 100 chứng từ/tháng 3.500.000
5 Trên 100 chứng từ/tháng 4.000.000
IV SẢN XUẤT
1 Không phát sinh 1.500.000
2 Từ 01 đến 30 chứng từ/tháng 3.000.000
3 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 3.500.000
4 Từ 51 đến 100 chứng từ/tháng 4.000.000
5 Trên 100 chứng từ/tháng 4.500.000
Ghi chú : Đơn giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT


Mọi vấn đề xin vui lòng contact:
Mrs Hà Thị Nhâm; Tel: 04.66718129, Mobile: Mobifone\vinaphone: 0902226656 - Viettel: 0982061015
Email: ketoanthuemd@gmail.com;
Web: tuvanminhduc.com
Địa chỉ trụ sở: No, N 214 Nguyễn Xiển - Q. Thanh Xuân - TP. Hà Nội
VPĐD: P.2277, toà chung cư CT5 Xa La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội