PowerMax là một trong những phần mềm ứng dụng android giúp tần tiện pin đơn giản dễ dùng nhất trong các vận dụng hiện thời.Trên màn hình chính có một nút On / Off chuyển đổi. Khi ON, Power Saver – hà tiện pin sẽ được kích hoạt và khi OFF áp dụng sẽ quay trở lại để cài đặt thường ngày.Với chức năng này tỏ ra hiệu quả đối với những ai thẳng đi xa mà đt gần hết pin thì chỉ cần 1 nút nhấn. nó sẽ tự động off hết những chức năng ko cấp thiết, kéo dài thời lượng dùng pin 1 cách rỏ rệt.

Tải về máy: PowerMax cho Android