Bao cao su nữ mua 2 hộp tặng 1 hộp, giá chỉ với 50,000 vnd/h. Mobil: 0909059921